SSH key kopiƫren

Login op de server:

1. Genereer een key (sleutel):
ssh-keygen
2. Onthoud de map waar de sleutel wordt opgeslagen.
 /root/.ssh/id_rsa.pub
3. Zoek uit waar het "authorized_keys" bestand staat op de andere server.
/ffp/home/root/.ssh/authorized_keys
4. Kopieer de key naar de nieuwe server d.m.v. onderstaand script en voer het ssh wachtwoord in.
cat /root/.ssh/id_rsa.pub | ssh nieuweserver -p 22 'umask 077; cat >> /ffp/home/root/.ssh/authorized_keys'
5. Als het goed is kun je nu inloggen zonder dat je een wachtwoord nodig bent.
ssh nieuweserver -p 22
Klaar.

[googleAdSense id=1]
[googleAdSense id=2]